Make your own free website on Tripod.com
วิทยาลัยเทคนิคสิชล

 

 

วิทยาลัยเทคนิคสิชล

ที่อยู่ของ Website
             ที่อยู่เว็บไซต์ (ตัวอย่างเช่น THAIURL.COM) คือ ตำแหน่งที่ใช้อ้างอิงแหล่งข้อมูลข่าวสาร รายละเอียด สินค้าและบริการ ในรูปแบบของเวิลด์ไวด์เว็บ (world wide web เขียนย่อว่า www) บนอินเทอร์เน็ต เอกสารหรือ ข้อมูลที่ปรากฏ บนหน้าจอคอมพิวเตอร์แต่ละหน้า เรียกว่า เว็บเพจ (web page) ชุดของเอกสารเว็บ หรือข้อมูล รายละเอียดสินค้า และบริการที่ประกอบกันขึ้น จากเว็บเพจ หลาย ๆ หน้า เราเรียกว่า เว็บไซต์ (web site) ในเชิงธุรกิจ ที่อยู่เว็บไซต์เปรียบเสมือนที่อยู่ร้านค้า ที่ผู้คนสามารถ จะเข้ามาซื้อหาสินค้า และใช้บริการต่าง ๆ ชื่อเว็บไซต์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด ในการเป็นเอกลักษณ์ที่สื่อ ความหมาย ถึงลักษณะของธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ ชื่อองค์กรธุรกิจแก่กลุ่ม เป้าหมายบนอินเทอร์เน็ต ในเชิงเทคนิค ที่อยู่เว็บไซต์ จะประกอบด้วยชุดตัวเลข (ตัวอย่างเช่น 203.144.255.195) เรียกว่าเลข IP (Internet Protocol) ที่คอมพิวเตอร์แต่ละ เครื่องใช้ในการอ้างอิง ถึงเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ต โดยคอมพิวเตอร์ ทุกเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่กับ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะมีเลข IP ที่ไม่ซ้ำกัน ดังนั้นที่อยู่เว็บไซต์ แต่ละแห่งจึงไม่สามารถตั้งชื่อให้ซ้ำกันได้ เนื่องจาก การจดจำตัวเลข IP สำหรับแต่ละที่อยู่เว็บไซต์ มีความยากลำบาก ในทางปฏิบัติ จึงได้มีระบบการแปลงเลข IP ให้เป็นชื่อที่ประกอบขึ้นจากตัวอักษร คำ หรือ วลี เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ ซึ่งเรียกว่า โดเมนเนม (Domain Name) เมื่อเราป้อนที่อยู่เว็บไซต์ หรือโดเมนเนม ให้กับโปรแกรม Browser คอมพิวเตอร์จะทำการแปลง โดเมนเนมให้เป็นชุดตัวเลข IP เพื่อให้คอมพิวเตอร์ด้วยกันเอง เข้าใจระบบที่ใช้แปลงคำระหว่างโดเมนเนม และ เลข IP นี้เรียกว่า Domain Name System (DNS)"http://www" ที่มักจะเห็นนำหน้าชื่อที่อยู่เว็บไซต์ จะถีอรวมเป็นส่วนหนึ่งของชื่อโดเมนด้วยหรือไม่"http://www" จะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของชื่อโดเมน ที่ใช้ในการลงทะเบียน ตัวอย่างเช่น การจดทะเบียน "thaiurl.com" จะใช้เพียง "thaiurl.com" ไม่ใช่ "http://www.thaiurl.com" หรือ "http://thaiurl.com"http:// เป็นรูปแบบของโปรโตคอลที่มีชื่อเต็มว่า Hypertext Transfer Protocol ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้ในการติดต่อระหว่างกัน เพื่อรับส่งเอกสารประเภทเว็บ การระบุตำแหน่งที่ ขึ้นต้นด้วย http://www หรือ http:// จะเรียกว่า Universal Resource Locator หรือ URLข้อมูลต่างๆที่กรอกในขั้นตอนการจดทะเบียน มีลักษณะ และ ความสำคัญอย่างไร
การจดชื่อโดเมนภาษาอังกฤษ จำเป็นต้องกรอกข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. Registrant Contact Information เป็นข้อมูลที่บ่งบอกถึง บุคคล หรือ องค์กร(นิติบุคคล) ที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของ ของชื่อโดเมนนี้
2. Administrator Contact Information เป็นข้อมูลที่บ่งบอกถึง บุคคลที่มีสิทธิ์ในการดำเนินการทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับชื่อโดเมนนี้ จะถือว่าเป็นคนที่สามารถ เปลี่ยนแปลงข้อมูล โอนย้าย ฯลฯ กับชื่อโดเมนนี้ได้เพียงคนเดียวเท่านั้น
3. Technical Contact Information เป็นข้อมูลที่บ่งบอกถึงบุคคลที่รับผิดชอบ ดูแล เกี่ยวกับทางด้านเทคนิค เช่น การดูแลเกี่ยวกับ หรือ DNS การสื่อสารข้อมูล เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ท่านที่จดทะเบียนชื่อโดเมนกับทาง ThaiURL.com ทางเราขอสงวนสิทธิ์ข้อมูลของ Technical Contact ไว้กับทาง ThaiURL.com เพื่อเราจะได้สามารถดูแลเกี่ยวทางด้านเทคนิคให้กับท่านด้วยความรวดเร็ว
4. Billing Contact Information เป็นข้อมูลที่บ่งบอกถึงบุคคลที่คอยจัดการทางด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับชื่อโดเมนนี้ เช่น การชำระค่าจดทะเบียน ต่ออายุ
ดังนั้นข้อควรระวังบางประการของการจดชื่อโดเมน ก็คือ ข้อมูลของ Administrator Contact เพราะข้อมูลตรงนี้มีผลทุกประการเกี่ยวกับชื่อโดเมนดังกล่าว เหตุการณ์การขโมยชื่อโดเมนก็เกิดขึ้นจากกรณีที่เจ้าของชื่อโดเมน(Registrant Contact) กับผู้บริหารโดเมน(Administrator Contact) เป็นคนละคนกัน ซึ่งโดยทั่วไปจะถือข้อมูล Administrator Contact เป็นหลักในการอ้างอิง
โดยการอ้างอิงถึงบุคคลดังกล่าว (ตามมาตราฐานทั่วไป) จะใช้ e-mail ที่ระบุอยู่ในข้อมูลของชื่อโดเมน การดำเนินการทุกอย่างจะขึ้นกับ e-mail เป็นสำคัญ ดังนั้นข้อควรระวังอีกข้อคือ ควรจะใช้ e-mail ที่มีความมั่นคง ระบุอยู่ในข้อมูลของชื่อโดเมน เพราะหาก e-mail นั้นๆเกิดปัญหา การแก้ไขจะทำได้ยาก เพราะนายทะเบียน (เช่น ThaiURL.com) ต้องทำการตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งบางครั้งทำได้ยาก
หมายเหตุ ทาง ThaiURL จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าและความเสียหายที่เกิดขึ้น หากท่านลืมรหัสผ่าน และไม่สามารถรับอีเมล์ของ Administrator Contact ได้ แต่อย่างไรก็ตามหากเกิดกรณีดังกล่าวทาง ThaiURL จะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้อย่างเต็มที่
ขั้นตอนการจดชื่อโดเมนภาษาอังกฤษของ ThaiURL.com เป็นอย่างไร
ท่านสามารถดำเนินการจดชื่อโดเมนได้ทันทีที่หน้าเว็บไซต์ของ ThaiURL.com โดยค่าใช่จ่ายในการจดทะเบียนคือ 450 บาทต่อปี ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%) ซึ่งท่านสามารถเลือกชำระค่าจดทะเบียนได้ 2 ทาง คือ
1. ชำระผ่านบัตรเครดิต ซึ่งเป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูง โดยผ่านระบบ Payment Gateway ของทาง Thai.com รวมถึงระบบจะไม่ทำการเก็บหมายเลขบัตรเครดิตของท่านไว้ จึงไม่มีโอกาสที่หมายเลขบัตรเครดิตของท่านจะถูกลักลอบไปใช้
2. ชำระโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร ในกรณีที่ท่านไม่สะดวกในการชำระผ่านบัตรเครดิต ท่านสามารถชำระผ่านการโอนผ่านธนาคารได้ โดย Fax สำเนาเอกสารการโอนเงิน(Pay-In Slip) มาที่บริษัทชื่อไทยดอทคอม 0-2723-4109 แต่ท่านจะต้องชำระขั้นต่ำ 3 ชื่อโดเมน อย่างไรก็ตาม ท่านไม่จำเป็นต้องจดชื่อโดเมนทีเดียวทั้ง 3 ชื่อ ท่านสามารถนำเอาสิทธิ์การจดชื่อที่เหลือ นำมาต่ออายุชื่อโดเมนอื่นๆได้(แต่ต้องเป็นชื่อโดเมนที่จดกับ ThaiURL.com เท่านั้น) โดยการแจ้งความจำนงมาทาง domain@thaiurl.com ซึ่งสิทธิ์การจดชื่อโดเมนท่านสามารถเก็บไว้เพื่อนำมาจดในโอกาสต่อๆไปได้ แต่ต้องดำเนินการภายใน 1 ปี นับจากที่ท่านจดทะเบียนชื่อแรก หากท่านต้องการชำระโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร สามารถทำการสมัครได้ ที่นี่ทันที
เมื่อท่านจดทะเบียนผ่านระบบของ ThaiURL.com ท่านจะทราบผลของการจดทะเบียนทันที เมื่อท่านดำเนินการครบตามขั้นตอน และหลังจากท่านดำเนินการจดทะเบียนเสร็จไม่นาน ท่านจะได้รับ e-mail จาก ThaiURL.com เพื่อยืนยันการจดทะเบียนของท่านอีกครั้ง และหากเกิดปัญหาระหว่างการจดทะเบียนไม่ว่าขั้นตอนใด ระบบจะทำการแจ้งเตือนมาที่เราทุกครั้ง และเราจะดำเนินการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ท่านทันที และจะแจ้งให้ท่านทราบใน 48 ชั่วโมง และท่านสามารถแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นที่ domain@thaiurl.com อีกครั้ง
มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกหรือไม่ เช่น ค่า Setup ระบบ หรือ ค่าบริการรายเดือน
ราคาค่าบริการ 450 บาท ครอบคลุมบริการจดทะเบียนและรักษา Domain Name รวมทั้งการใช้บริการเสริม(Support) เช่น URL Forwarding, IP Mapping โดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ อีก
พื้นที่ให้บริการเว็บไซต์ThaiURL.com ยังไม่มีบริการเช่าพื้นที่ (Hosting) แต่ให้บริการในส่วนของ Domain Name เท่านั้น อย่างไรก็ดี หากท่านต้องการใช้พื้นที่จัดทำเว็บไซต์ ท่านสามารถใช้บริการ URL Forwarding เพื่อชี้ไปยังเว็บไซต์ที่ใช้พื้นที่ของ Free Hosting รายใดก็ได้ เช่น Hypermart, Brinksterค่าบริการที่ถูกกว่า Network Solutions หรือผู้ให้บริการรายอื่นที่เก็บค่าบริการปีละ $35 (ประมาณ 1500 บาท) จะแตกต่างกันกับที่ ThaiURL.com อย่างไร
เนื่องจาก Network Solutions เป็นผู้ให้บริการที่ผูกขาดการให้บริการมาแต่เดิม จึงมีฐานลูกค้าจำนวนมาก แต่ในปัจจุบันระบบของการจดทะเบียนได้เปลี่ยนไป ในลักษณะของการเปิดเสรี (เริ่มเมื่อปลายปี 2542) จึงมีการแข่งขันกันมากขึ้นระหว่างนายทะเบียน(Registrar) ด้วยกัน ทำให้ราคาลดลงมาจากเดิมอย่างมาก เนื่องมาจากกลไกการปรับตัวของตลาด
ThaiURL.com ใช้ระบบการจดทะเบียนและบริหารชื่อโดเมน ที่ติดต่อโดยตรงกับ Accredited Registrar ที่ได้รับการรับรองจาก ICANN ซึ่งเราจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบการจดทะเบียน ตลอดจนการให้บริการหลังการขายให้กับท่านเอง ดังนั้นการบริการจึงเทียบเท่าหรือดีกว่าการบริการจากทางต่างประเทศ เนื่องจากท่านสามารถติดต่อได้โดยตรงกับทาง ThaiURL ได้ทันทีอย่างไรก็ตาม ชื่อโดเมนที่จดกับ ThaiURL.com ไม่ได้มีความแตกต่างกับการจดทะเบียนกับที่ Network Solutions เพราะเป็นการจดผ่าน Accredited Registrar ที่ได้รับการรับรองจาก ICANN เหมือนกัน ซึ่งข้อมูลต่างๆ ของท่านจะถูกบันทึกลงในระบบฐานข้อมูลกลาง (WHOIS) ซึ่งปัจจุบันได้รับการดูแลโดย VeriSign Global Registry (VGRS) เช่นเดียวกัน ท่านสามารถตรวจสอบชื่อโดเมนได้จากระบบ Whois

ช้เวลานานเท่าไรกว่าที่จะสามารถใช้งาน Domain Name ที่ทำการจดทะเบียนกับ ทางThaiURL.com
หลังจากที่ท่านดำเนินการจดทะเบียนกับทาง ThaiURL.com ทุกขั้นตอนแล้วท่านจะได้รับ Email ยืนยันการจดทะเบียนจาก ThaiURL.com ท่านจะยังไม่สามารถตรวจสอบจากระบบ Whois ได้ทันที เนื่องจากข้อมูลการจดทะเบียนของท่านยังไม่ได้ถูก Update สู่ระบบฐานข้อมูลกลาง ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 48 ชั่วโมง หลังจากเวลานั้นแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบจากระบบ Whois จากที่ใดก็ได้ โดยในช่วงเวลาดังกล่าวผู้อื่นจะไม่สามารถทำการจดชื่อซ้ำได้อีก
ขั้นตอนการจดทะเบียนทำไมไม่มีช่องให้กรอกข้อมูล DNS&IP โดยระบุว่าเป็น thaiurl.net และ thaiurl.orgกรณีข้อมูลของ DNS&IP สำหรับชื่อโดเมนในขั้นตอนการจดทะเบียน ทาง ThaiURL.com ขอสงวนให้เป็นของทาง ThaiURL ก่อน เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดจากการใส่ข้อมูล DNS&IP ผิดพลาด หรือ ระบบไม่สามารถจดทะเบียนได้ เนื่องมาจาก DNS&IP มีปัญหา ซึ่งอาจจะทำให้ท่านเสียโอกาสในการเป็นเจ้าของโดเมนอย่างไรก็ตามท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูล DNS&IP ได้ทันทีหลังจากที่เสร็จสิ้นขั้นตอนการจดทะเบียนได้ทันที โดยที่ไม่ต้องรอเวลา 48 ชั่วโมง จดทะเบียนชื่อโดเมนกับ ThaiURL มีความปลอดภัยมากน้อยเพียงไร
ThaiURL มีนโยบายในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของท่านอย่างดีที่สุด โดยการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการยืนยันการเปลี่ยนแปลงจาก e-mail ของ Administrator เป็นหลักแต่อย่างไรก็ตาม สำหรับในการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหลัก เช่น URL for Forwarding, IP Mapping ท่านไม่จำเป็นต้องทำการยืนยันการเปลี่ยนแปลง โดย e-mail เหมือนกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของชื่อโดเมน ดังนั้นท่านผู้เป็นเจ้าของโดเมนควรหมั่นตรวจสอบโดเมนของตนเอง หากพบว่าเกิดการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ ท่านสามารถแจ้งมาที่ domain@thaiurl.com เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และ รักษาสิทธิ์การเป็นเจ้าของของท่าน
เมื่อจดทะเบียนกับ ThaiURL มีบริการ Domain Parking และ หน้า Under Contruction ให้ฟรีหรือเปล่ามีแน่นอน หลังจากที่โดเมนท่านใช้ได้(หลังจากจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วประมาณ 48 ชั่วโมง) จะถูกลิงค์ไปที่หน้าชั่วคราวหรือหน้า Undercontruction Page ที่ ThaiURL ทำให้ไว้ในระหว่างที่ท่านยังไม่มีเนื้อที่ในการทำเว็บไซต์